Category: Curriculum Vitae Sample

Best Example Of Resume Curriculum Vitae Free Download Format Microsoft Word

Curriculum Vitae Matgorzata Kowalska Data urodzenia: 23 10 1986 7 Miejsce zamieszkania: 1 Maja 32/4 02-495 Warszawa Adres email: m.kowalska@poczta.net Numer telefonu: 667 324 322 Cel zawodowy Ambitna praca na stanowisku grafika komputerowego umozliwiajac a podnoszenie kwalifikacji Wyksztalcenie 1990 – 1992 XIV LO im. Stanistawa Staszica w Warszawie 12.1990 – nadal Politechnika Warszawska Kierunek: informatyka […]

Printable CV Templates

FIRST NAME M. LAST Address Line 1 Address Line 2 City, State ZIP Tel: xxx-xxxxx Email: name@domain.com Web : www.domain.com Work Experience /Skills I9XX – I9XX EMPLOYER NAME City, STATE Job Title • Job Responsibility 1 • Job Responsibility 2 • Job Responsibility 3 I9XX – I9XX EMPLOYER NAME City, STATE Job Title • Job […]